Bazele Tehnologiei Informaţiei

- sem I -

 

Tematică cursuri

Conf. Dr. Carmen Timofte

carmen@ase.ro

 

 

Curs 1.

Cap.1. Elemente de teoria transmisiei informaţie. Entropia.

Curs 2.

            Codificarea informaţiei. Coduri numerice şi alfanumerice

Curs 3.

            Coduri detectoare si corectoare de erori.

Curs 4.

            Distanţă de cod

              Cap.1 - doc link; Coduri-Exemple

Cap.2. Bazelearitmetice ale calculatoarelornumerice

            Sisteme de numeraţie.Conversii          

Curs 5.

            Reprezentarea binară a informaţiei (VF, VM, BCD)

 

Curs 6.

Cap.3. Bazelelogice ale calculatoarelornumerice

 

Curs 7.

            Simplificarea funcţiilor logice

 

Curs 8.

Circuite logice. Blocuri logice şi funcţionale

Curs 9.

Cap.4.Microprocesorul. Img. Completare

           Arhitectură internă

Curs 10.

           Arhitectură externă. Funcţionarea şi operarea întreruperilor

Curs 11.

           Microprocesoare Intel şi compatibile. Microprocesoare RISC

 

Curs 12.

Cap.5.MemoriainternăTipuri de memorii. Exemplu         

Curs 13.

Cap.6.Memoriaexternă Medii de stocare. Periferice

Curs 14.

Cap.7. Reţele de calculatoare

            Elemente fundamentale

 

           Bibliografie:

1.      Bazele Tehnologiei Informaţie – Fl. Năstase, R. Zota, C. Timofte, R. Constantinescu, Ed. ASE, Bucureşti, 2014

2.      Bazele Tehnologiei Informaţie – Fl. Năstase, R. Zota, C. Timofte, R. Constantinescu, Ed. InfoMega, Bucureşti, 2007

3.      Bazele Tehnologiei Informaţie – Fl. Năstase, R. Zota, Ed. ASE, Bucureşti, 2005

4.       Sisteme de calcul şi operareGhe. Dodescu, F. Năstase, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

5.       http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/145886

Contiţiile intrării în examen:

·       prezenţă la jumătate +1 din numărul seminariilor şi cursurilor

·       la seminar, notă din prima parte (lucrare)

·       la seminar, notă din partea a II-a (lucrare +proiect)