Seminar MASM

Conf. Dr. Carmen Timofte

 

 

  1. Să se realizeze programul MASM care efectuează E=a-b+c, ştiind că:

a)      datele sunt generate Óntr-o zonă multiplă de memorie definită la nivel de W (word);

b)      datele sunt generate Ón zone de memorie distincte definite la nivel de B (byte).

 

  1. Cum arată Ón registrii microprocesorului şi Ón memorie următoarele şiruri de date:

a)      numerele 7, 15, 30 la nivel de W;

b)      un vector de 4 numere, la nivel de B, apoi de W;

c)      şirul de caractere ABC123, apoi abc;

d)      caracterul 13, numărul 13;

e)      numărul 1ABCH.

Verificaţi offset-urile Ón fiecare caz.

 

  1. Să se realizeze programul MASM care calculează suma elementelor unui vector (elementele definite la nivel de B, apoi de W).