Studiu de caz

Analiză comparativă a platformelor open source şi comerciale de Cloud Computing pentru o problemă specificată (1punct)

(2023-2024)

 

-Punctaj: 1pse pune pe upload până la data specificată; nu se reface în sesiunea de restanţe

1.     Definirea problemei şi stabilirea modelului de servicii Cloud Computing (IaaS/ SaaS/PaaS) -0.1p

2.     Platforme Open Source de Cloud Computing ( 0.45p)

-       Identificaţi 5 platforme open source de cloud computing

-       Faceţi o analiză comparativă a lor din punctul vostru de vedere  -0.35p

-       Alegeţi unul pt implementare si testaţi-l. Explicaţi paşii parcurşi  + print screen-uri cu testarea. Argumentaţi alegerea- 0.1p

 

3.     Platforme Comerciale de Cloud Computing  (0.45p)

-       Identificaţi 5 platforme comerciale de cloud computing

-       Faceţi o analiză comparativă a lor din punctul vostru de vedere -0.35p

-       Alegeţi unul pt implementare si testaţi-l. Explicaţi paşii parcurşi  + print screen-uri cu testarea. Argumentaţi alegerea- 0.1p