Tematică CURS COMERŢ ELECTRONIC

Conf. Dr. Carmen Timofte

1.          ECONOMIA DIGITALĂ ŞI COMERŢUL ELECTRONIC PE INTERNET

1.1.  Revoluţia Internet-ului

1.2.  Economia Internet / digitală

Structura economiei digitale        

Aspecte economice ale economiei digitale         

      Modele de afaceri pe internet

1.3.  Necesitatea comerţului pe Internet 

1.4.    Elemente de legislaţie privind comerţul pe Internet

1.5.    Comerţul electronic pe Internet şi impactul asupra societăţii  

1.7.  Perspective de dezvoltare în ţarã şi în lume a comerţului electronic

 

2.          TEHNOLOGIA COMERŢULUI ELECTRONIC

2.1.  Caracteristici

Definiţii 

Formele comerţului electronic    

Cadrul de lucru 

Globalizarea comerţului electronic         

Avantajele / dezavantajele comerţului electronic 

Etapele derulării comerţului electronic    

e-business        

m-commerce    

2.2.  Modele De Comerţ Electronic Pe Internet

2.2.1.  Modelul B2C

Produse specifice B2C 

Modelul consumatorului în B2C            

Modele de afaceri ale pieţei electronice orientate spre consumator         

Comerţul electronic în industrie  

2.2.2.  Modelul B2B

Caracteristici    

Comportamentul companiei-consumator            

Forme de comerţ electronic B2B          

2.3.  EDI. ETF. F-EDI

2.4.  Bani electronici şi sisteme de platã pentru comerţul electronic

Bani electronici 

Tipuri de bani electronici           

Arhitectura sistemelor de bani electronici           

Caracteristicile banilor electronici          

Infrastructura sistemelor de banilor electronici    

Riscurile banilor electronici

Sisteme de platã           

Arhitectura sistemelor de platã  

Clasificarea sistemelor de platã  

Studii de caz     

2.6.  Protocoale de comerţ electronic

2.6.1.  SET

Participanţi       

Fluxul de mesaje           

Securitatea SET            

Standarde utilizate         

2.6.2.  Alte protocoaleiKPSecure CourierSNPPOPT

2.7.  Agenţi inteligenţi pentru comerţ pe Internet

2.8.  Produse de comerţ electronic pentru Internet (comerciale, open source)

2.9.  Sisteme de comerţ electronic implementate în ţarã şi în lume

 

3.          METODOLOGIE DE IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE COMERŢ ELECTRONIC

3.1.  Strategie de planificare şi implementare a sistemelor de e-comerţ

Strategia de preţuri       

Strategie de planificare  

1. Analiza competiţiei            

2. Formularea strategiei         

3. Implementare        

4. Performanţă, evaluare, reevaluarea strategiei          

3.2.  Cerinţe pentru crearea unui site de comerţ electronic pe Internet

3.3.  Soluţii e-business pentru întreprinderi cu aplicaţii moştenite şi pentru firme mici start-up

3.4.  Metodologie de proiectare a aplicaţiilor de e-comerţ

Lista cerinţelor de securitate      

Elemente necesare pentru proiectarea protocolului de platã electronicã

Fluxul mesajelor într-un protocol de platã pentru comerţ electronic         

 

4.          APLICAŢII DE E-COMERŢ B2C ŞI B2B  

 

Bibliografie curs:

 

1.       Carmen Stanciu-Timofte,  Baze de date pentru comert electronic pe Internet, Ed. Oscar Print, 2002

2.       Efraim Turban, Jae Lee, David King, H. Michael Chung, Electronic Commerce - A Managerial Perspective, Pretince Hall, INC., 2000.

3.       I.Gh. Rosca, Cristina Bucur, Carmen Timofte, Octavian Paiu, Mirela Visean, Comertul electronic. Concepte, tehnologii ºi aplicatii, , Ed. Economicã, 2004.

4.       Janice Reynolds, The Complete E-Commerce Book, Second Edition: Design, Build & Maintain a Successful Web-based Business, 2004

5.       Ian Daniel, E-commerce Get It Right!Essential Step-by-Step Guide for Selling & Marketing Products Online. Insider Secrets, Key Strategies & Practical Tips - Simplified for Start-Ups & Small Businesses, NeuroDigital,  2011, 

6.       Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice (5th Edition), Prentice Hall,2011 

7.       Thomas M McFayen, eCommerce Best Practices - How to market, sell, and service customers with internet technologies, 2008

8.       Larry Ullman, Effortless E-Commerce with PHP and MySQL,  New Riders, 2011

9.       Resurse Internet

 

 

Bibliografie seminar:

 

1.       Carmen Stanciu-Timofte,  Baze de date pentru comerþ electronic pe Internet, Ed. Oscar Print, 2002

2.       Ian Daniel, E-commerce Get It Right!Essential Step-by-Step Guide for Selling & Marketing Products Online. Insider Secrets, Key Strategies & Practical Tips - Simplified for Start-Ups & Small Businesses, NeuroDigital,  2011, 

3.       Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice (5th Edition), Prentice Hall,2011 

4.       Thomas M McFayen, eCommerce Best Practices - How to market, sell, and service customers with internet technologies, 2008

5.       Larry Ullman, Effortless E-Commerce with PHP and MySQL,  New Riders, 2011

6.       Resurse Internet