Afaceri Electronice – master IE 2023-2024

Cerinţe Proba de Verificare

 

Maxim 1 punctreferatul/articolul este opţional. Punctajul se acordă doar dacă se susţine se data specificată!

        

1 pct.Referat cu elemente de noutate

7-10 pagini, A4, font 12, bibliografie.

Tema aleasă din tematica propusă la curs. Nu se reiau noţiunile prezentate.

-       0.25 pctelemente clasice;

-    0.50 pct elemente de noutate;

-       0.25 pct – aspect, conţinut, structură, bibliografie

 

Termen upload: … .01.2024; sustinere:  …..01.2024

Format: ref_nume_prenume.zip

 

SAU

 

1 pct.Articol  cu elemente de noutate folosind ca bibliografie 80% articole publicate în reviste cotate ISI sau în volumele conferinţelor internaţionale indexate în baze de date (vezi site-ul ASE cu link-urile spre bazele de date, care pot fi accesate DOAR din ASE)

5-6 pagini, A4, font 12, bibliografie obligatorie.

Tema aleasă din tematica propusă la curs. Nu se reiau noţiunile prezentate.

-       0.25 pctcuvinte cheie, abstract;

-    1.00 pct conţinut, elemente de noutate;

-       0.50 pctconcluzii

-       0.25 pct – aspect, bibliografie completă cu referinţe la articolele studiate (citări)

 

Termen upload: ….01.2024; sustinere: ….01.2024

 

Format: art_nume_prenume.zip

 

5 pctproba scrisa….01.2024, ora 18.30

 

4 pct. - modul 1-seminar, din care: teme parcurs (st1, st2, s.a.) + site de comerţ electronic OBLIGATORIU- SE SUSŢINE ÎN CADRUL SEMINARULUI ! (2p)

-       modul 2- (obligatoriu)- 2p

 

Temele trebuie puse pe site (upload) sub formele specificate, până la termenele fixate.

 

Nerespectarea termenelor duce la acordarea a ½ din punctaj.