Comerţ electronic – master 2016 -2017

Cerinţe examen

 

Maxim 10 puncte / opţional 11 puncte

         

1 pct. – Referat cu elemente de noutate 

7-10 pagini, A4, font 12, bibliografie. 

Tema aleasă din tematica propusă la curs. Nu se reiau noţiunile prezentate. 

-       0.25 pct – elemente clasice;

-    0.5pct – elemente de noutate;

-       0.25 pct – aspect, conţinut, structură, bibliografie

 Termen: 27 martie 2017

Format:ref_nume_prenume.zip

 

SAU

 

2 pct. – Articol  cu elemente de noutate folosind ca bibliografie 80% articole publicate în reviste cotate ISI sau în volumele conferinţelor internaţionale indexate în baze de date (vezi site-ul ASE cu link-urile spre bazele de date, care pot fi accesate DOAR din ASE)

5-6 pagini, A4, font 12, bibliografie obligatorie. 

Tema aleasă din tematica propusă la curs. Nu se reiau noţiunile prezentate. 

-       0.25 pct – cuvinte cheie, abstract;

-    1.00 pct – conţinut, elemente de noutate;

-       0.50 pct – concluzii

-       0.25 pct – aspect, bibliografie completă cu referinţe la articolele studiate (citaţii)

 

Termen:27 martie 2017 Format:art_nume_prenume.zip

 

4 pct – examen – 31 martie 2017

 

5 pct. – seminar, din care site de comerţ electronic- SE SUSŢINE ÎN CADRUL SEMINARULUI   studiile de caz aferente alte teme

 

Temele trebuie puse pe site (upload) sub formele specificate, până la termenele fixate. 

 

Nerespectarea termenelor duce la acordarea a ½ din punctaj.