Master E-BUSINESS

 

Curs Comerţ Electronic (2/2) 2019-2020

 (curs 6p/sem 4p)

Conf. Dr. Carmen Timofte (Stanciu)

 

 

 

CURS

(5pct la examen + 1pct referat)

SEMINAR

(4pct pe parcurs)

Notă pe parcurs din total notă finală

Data obţinerii notei

Mod de evaluare

1.   

Ma,18.02    

Prezentare curs

§           Obiective, competente, metode de colaborare, surse de documentare, mod evaluare

 

Cerinţe examen,

Teme curs /seminar

 

1. Economia Internet / digitală

§           Comerţul electronic pe Internet şi impactul asupra societăţii

Recapitulare servicii Internet.

Serviciul de Web.

Server-ul Web IIS: administrare, configurare, creare de server-e virtuale/directoare virtuale (din consola administrare, din web sharing)

 

Notare  -

+ bonus

-

 

prezentare direct pe calculator

2.       

V, 21.02

2. Comerţ electronic pe Internet

§           Definiţii ale comerţului electronic

§           Necesitatea comerţului electronic

§           Statistici

§           Comerţul electronic în România

§           Sisteme de comerţ electronic implementate în lume

§           Aspecte critice ale dezvoltării comerţului electronic

Link-uri s2 

Comerţul electronic în ţară şi străinătate.

Identificarea caracteristicilor sistemelor de comerţ electronic

 

Proiectarea aplicaţiei de comerţ electronic

 

Practic: studiu de caz 1

Notare 0.75p

In cadrul seminarului următor

 

upload sub forma st1_ Nume_Prenume.zip

 

 

3.       

Ma, 25.02

3.      Tehnologia comerţului electronic

§           Formele comerţului electronic

§           Cadrul de lucru

§           Globalizarea comerţului electronic

§           Avantajele / dezavantajele comerţului electronic

§           Etapele derulării comerţului electronic

§           e-business

§           m-commerce

 

Studiu de caz privind elementele identificate în laboratorul anterior.

Prezentari st1

Notare 0.25p

 

 

+Bonus prezentare st1

In cadrul seminarului următor

 

Tema – identificarea indicatorilor

 - upload pe site sub forma n1_Nume_Prenume.zip

4.       

V, 28.02

4. Produse de Comerţ Electronic pentru Internet

Produse software comerciale

Produse software open source

 

Link-uri

Prezentarea de produse software de comerţ electronic

Expemplu: 12

 

Practic: studiu de caz 2 -  sisteme si tehnologii folosite in dezvoltarea aplicaţiilor de ec

Notare1p

+ bonus curs

In cadrul seminarului următor

 

upload sub forma

st2_ Nume_Prenume.zip

5.       

Ma, 3.03

5.      Modele de afaceri pe Internet

Identificarea modelelor de afaceri pe Internet

Caracteristici. Exemple

 

Prezentari st2

Bonus prezentare st2

+ bonus curs

6.       

V, 6.03

6. Online Marketing 

- invitat

 

 

 

7.   

Ma,10.03    

7.   Modele de comerţ electronic pe Internet

§          Modelul B2C

§          Modelul B2B

§          C-Commerce

Prezentarea unui sistem de comerţ electronic (caz particular)

 

Realizarea unui site de comerţ electronic, utilizând rezultatele din studiul de caz 1 şi 2.

 Cerinţe site

 

+bonus curs

 

 

8. 

V, 13.03      

Marketplace

 

-invitat

 

 

 

9.   

Ma,17.03    

 

 

Realizarea unui site de comerţ electronic-programare -invitat

 

 

 

10.

V, 20.03

Realizarea unui site de comerţ electronic-programare -invitat

11.

Ma, 24.03

8.   Bani electronici şi sisteme de plată pentru comerţul electronic

 

Securitate

Bani electronici si sisteme de plata (cont)

+bonus curs

12.   

V, 27.03

9. Metodologie de implementare a sistemelor de comerţ electronic

§           Strategie de planificare şi implementare a sistemelor de e-comerţ              

§           Cerinţe pentru crearea unui site de comerţ electronic pe Internet

§           Soluţii e-business pentru întreprinderi cu aplicaţii moştenite şi pentru firme mici start-up 

§           Metodologie de proiectare a aplicaţiilor de e-comerţ

 

11.  Agenţi inteligenţi pentru comerţ pe Internet

10.  Protocoale de comerţ electronic

+bonus curs

13.   

Ma, 31.03

Preluare proiecte- site-uri de comert electronic (obligatoriu!- condiţie de intrare in examen)

- ora 17-18- semigr 1_1 -9 studenti/ora

- ora 18-19- semigr 1_2

- ora 19-20- semigr 1_3

- ora 20-21- semigr 2_1

Notare 2p

prezenta obligatorie!

direct pe calculator

+

upload  sub forma site_Nume_Prenume.zip

(link-ul la site + descriere site + opţiunile personalizate explicate)

14.

V, 3.04

 

 

 

- ora 17-18- semigr 2_2

- ora 18-19- semigr 2_3

- ora 19-20- semigr 3_1

- ora 20-21- semigr 3_2

15.

Vi, 10.04.

Referat/articol (opţional)

Termen upload: 7.04.2020 

 

 

 

Prezentare referat –

Vi, 10.04.2020, ora 18

Notare 1p

Puctajul se acorda doar după susţinere

direct pe calculator

+

upload sub forma

(ref_nume_prenume_art.zip/

art_nume_prenume.zip/

Examen 

Cerinţe examen

 Vi,10.04.2020, ora 19.30

Notare 5p

(minim 2.5p)

scris