Seminar

Reţele de calculatoare

Conf. Dr. Carmen Timofte (Stanciu)

 

 

 

 

Tema 1 – Servicii Internet

S1-       Serviciul Web. Server-e Web. IIS

S2,3-            Apache sub Windows, Unix

S4-      Serviciul FTP. Serviciul de poştă electronică.

           

Tema 2 – Programare pe socket

S5, 6, 7  – Programarea pe SOCKET. Socket-uri în Unix

 

Tema 3 - NOS (Network Operation Systems): Windows 2000 Server, AIX 5.1L

S8 - Comenzi de reţea. Utilitare

S9- Analizatoare de reţea

S10- Adresare

 

S11- evaluare seminar           (3 puncte)

- 1.00 –  progr. de comunicaţie prin socket (client/server)

- 1.00 – teme seminar /elemente teoretice, exerciţii din seminarii, teme, comenzi de reţea, lucrari

- 1.00 – configurare servere WEB (IIS, APACHE)

 

Conditiile intrarii in examen: prezente la seminar (jumatate+1 din nr sem) + nota la proiect + nota din I parte (config. servere web)