Seminar

Reţele de calculatoare

Conf. Dr. Carmen Timofte (Stanciu)

 

 

Tema 1 – Servicii Internet

S1-       Conectare la reţea, client/server, protocoale, porturi, servicii

S2-       Serviciul Web. Server-e Web. IIS -0.5p

S3,4,5,6 - Apache sub Windows, Unix -0.5

S7-          Evaluare 1-test -0.5p

           

Tema 2 – Programare pe socket

S8, 9, 10,11  – Programarea pe SOCKET. Socket-uri în Unix. Python

S12-     Evaluare 2 -1.5p

- 1p    –  progr. de comunicaţie prin socket (client/server): C, Py

- 0.5p – elemente teoretice-test, exerciţii din seminarii 8-11, teme, comenzi de reţea

 

 

S13 -      Serviciul FTP. Serviciul de poştă electronică (cont tema 1).

 

Tema 3 - NOS (Network Operation Systems): Windows, CentOS

S14 - Comenzi de reţea. Utilitare. Analizatoare de reţea. Adresare. Recapitulare.