Reţele de calculatoare

Conf. Dr. Carmen Timofte (Stanciu)

 

Tema 3. NOS (Network Operating Systems) Sisteme de operare de reţea

 

 

Windows 2000 Server, Windows 2000 Profesional

 

 

 

1.      Windows Server versus Workstation (server-ws.html)

 

2.      Servicii de retea in Windows 2000 Server

Def. (ch07.htm/Overview of Win NT Netwotking)

Tipuri. Caracteristici (ch07.htm/Network Services Setup)

 

3.      Partajarea resurselor

(Managing Shared Resources and Resource Security.html)

Tipuri de resurse partajabile

“Share permissions”

Diferente de securitate intre FAT si NTFS

Conectarea la resurse partajate

“Special share” ( Partajari speciale): C$, IPC$, NETLOGON, PRINT$, REPL$

Standard permission : R,W,X,D,P,O

Standard permission for files and directories

“Special identities” : Everyone, Systems, Network, Interactive, Creator Owner

Directory and File Permission

Special Acces Permission

Setting permission on shared directories

 

4.      Domeniu. (Managing Windows NT Server Domains.html)

Serviciul de directoare (“directory services”). Def.

Domeniu . Def. Avantaje

Tipuri de controalere de domenii (“domains controllers”) (primary si backup)

Modele/arhitecturi de domenii

 

5.      Grup.Workgroup (Managing Windows NT Server Domains.html)

Grup.

Def.

Tipuri de grupuri (global si local)

Caractersitici.

Membrii grupului  

§         pt WS  (Administrators, Backup Operators, Power Users, Users,   Guests, and Replicators)

§         pt. controlerul de domeniu  (Administrators, Account Operators, Server Operators, Backup Operators, Print Operators, Users, Guests, and Replicators).

          Workgroup.

                        Def. Caracteristici

 

6.      Utilizator (Working with User Group and Accounts.html)

Tipuri de conturi de utilizator  (pe domeniu,  pe WS).Caracteristici.

            Atributele utilizatorului (ch16.htm)

Profilul utilizatorului (“user profile”)(Managing User Work Environments.html)

            Def. Rol. Configurare.

            “user profile”

Scripturi (“logon scripts”).

Def. Rol.

Creare. Asignare.

Parametrii  (%HOMEDRIVE%, %HOMEPATH%, %HOMESHARE%, %OS%, %PROCESSOR_ARCHITECTURE%, %PROCESSOR_LEVEL%, %USERDOMAIN%, %USERNAME%)

 

7.      Comparatie cu Novell NetWare (Migration Tool for NetWare.html)

Comparatie conturi de administrare

 .................. drepturi de securitate pt fisiere si foldere

................... atribute de fisiere

 

8.       

-                     NetBIOS (Implementation Consideration.html)

-                      Microsoft DNS Server, DHCP, WINS   (ch12.htm, Implementation Consideration.html)

Def. Caracteristici.

 

9.      Comenzi: net, nslookup,netstat, nbtstat, ipconfig, ipxroute, route, hostname (vezi HELP\Command sau command-net.html)

 

Obs. Documentele ch....html apartin cartii electronice “WINDOWS NT 4 SERVER UNLEASHED”

 

Utilitare TCP/IP

 

 

10.  Exercitii

-         Conectati-va pe un domeniu, apoi pe un workgroup. Observati diferentele.

-         Share-uiti un director de pe statia Dvs.

-         Mapati un director share-uit din domeniul in care va aflati si accesati-l.

-         Presupunand ca lucrati pe un server NT, cum  adaugati un calculator in domeniul Dvs?  (net computer \\nume  /add)

-         Cum puteti porni un serviciu de retea? (net start nume_serv)

-         Vizualizati toate fisierele partajate deschise de pe server (net file).

-         Cum puteti vedea configuratia serverului si a workstation-ului  de pe masina Dvs.? (net config server, net config workstation). Care sunt protocoalele de retea utilizate?

-         Determinati  utilizatori creati pe masina Dvs. (net user )

-         Vizualizati lista domeniilor si a calculatoarelor din dintr-un domeniu. (net view , net view /domain:multimedia)

-         Vizualizati resursele partajabile de pe masina Dvs. (net share)

-         Ce puteti face cu comanda “net use” ?

-         Trimiteti un mesaj unui utilizator (net send  [/domain:name] [/user]  mesaj)

-         Verificati traficul pe server si pt. workstation ( net statistics server, net statistics workstation)

-         Vizualizati intr-un fisier toate valorile configuratiei TCP/IP. (ipconfig /all)

-         Vizualizati configuratia folosita de protocolul IPX (ipxroute table) (?)

-         Afisati statisticile pt. protocoalele instalate  pe masina Dvs. (netstat –s)

-         Cum puteti vedea tabela de routare (netstat –r , route print)

-         Cum puteti identifica DNS name server? (nslookup)

-         Vizualizati setarile curente  din “nslookup” (>set all)

-         Listati intr-un fisier toate serverele si aliasurile din domeniu (ls –d ase.ro>fis)

-         Vizualizati toate numele canonice din  domeniul ase.ro. (ls –a ase.ro)

-         Setati server-ul implicit ns.ici.ro. (server ns.ici.ro)

-         Vizualizati toate serverele si aliasurile din acest domeniu ici.ro (ls –d ici.ro)

 

 

 

 

 

 

Utilitare TCP/IP

Utilitarele linie de comandă TCP/IP prezintă o mare importanţă, deoarece pot fi folosite atât la depanarea erorilor de configurare, cât şi la aflarea de informaţii referitoare la configuraţia curentă.

 

Utilitare pentru depanarea erorilor de configurare şi testarea conectivităţii

           

Utilitar

Descriere

Ping

Testează conexiunea cu un computer

Arp

Afişează conţinutul cache-ului local în care sunt stocate adresele IP asociate adreselor fizice ale plăcilor de reţea (MAC) pentru computerele din LAN

Ipconfig

Afişează configuraţia TCP/IP curentă

Nbtstat

Afişează statistici şi conexiuni pentru protocolul NetBT

Netstat

Afişează statistici şi conexiuni pentru protocolul TCP/IP

Route

Afişează sau modifică tabela de rutare locală

Hostname

Afişează numele computerului

Tracert

Verifică ruta până la un computer aflat la distanţă

Pathping

Verifică dacă routerele de pe drumul până la un computer aflat la distanţă funcţionează corect şi în acelaşi timp detectează pierderile de pachete de date rezultate în urma trecerii prin diferite noduri ale reţelei

 

Toate aceste utilitare sunt executate din linia de comandă. Pentru informaţii referitoare la modul în care se folosesc, cu excepţia Hostname şi Tracert, deschideţi o fereastră de comandă (Start->Programs->Accessories->Command Prompt), şi tastaţi comanda, urmată de parametrul /?. Dacă informaţiile afişate încap pe mai mult de un ecran şi nu le puteţi urmări, folosiţi parametrul |more.

Pentru a folosi utilitarul Hostname, trebuie doar să tastaţi numele acestuia şi să apăsaţi tasta Enter. Va fi afişat numele computerului. Pentru informaţii referitoare la modul de folosire a utilitarului Tracert, tastaţi numele acestuia şi apăsaţi tasta Enter.

 

Utilitarea pentru conectarea la distanţă folosind protocolul TCP/IP 

 

Utilitar

Descriere

FTP

Facilitează transferul bidirecţional de fişiere între un computer pe care rulează Windows şi un server FTP (de exemplu, Windows 2000 Server).

TFTP

Facilitează transferul bidirecţional de fişiere între un computer pe care rulează Windows şi un server TFTP.

Telnet

Oferă o conexiune la un computer ce suportă protocolul telnet. Sistemele de operare Microsoft nu oferă suport decât pentru clienţi telnet.

RCP

Copiază fişiere între un computer cu Windows şi unul ce oferă suport pentru RCP (Remote Copy Protocol), de exemplu un computer pe care rulează UNIX.

RSH

Rulează comenzi pe un computer pe care este instalat UNIX.

REXEC

Rulează un proces pe un computer aflat la distanţă.

 

 

Utilitarul Ipconfig

Ipconfig se foloseşte pentru verificarea configuraţiei protocolului TCP/IP. Pentru afişarea tuturor informaţiilor disponibile, se foloseşte parametrul /all.

Rezultatul tastării comenzii ipconfig /all este următorul:

§         Dacă este setată o configuraţie validă, este afişată adresa IP şi masca de subreţea, precum şi gateway-ul implicit, dacă este cazul

§         Dacă este detectat în reţea un duplicat al adresei IP folosite, va fi afişată adresa IP folosită, dar în dreptul măştii de subreţea se va trece 0.0.0.0.

§         Dacă Windows nu putut obţine o adresă IP de la un server DHCP, va fi afişată adresa alocată prin tehnologia APIPA

Utilitarul Ping

Ping este un instrument folosit pentru testarea conexiunii TCP/IP între computerul dumneavoastră şi unul aflat la distanţă. Sintaxa comenzii este

 Ping adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă.

 

 

Testarea unei configuraţii TCP/IP

Iată în continuare care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru  verificare configuraţiei computerului şi pentru testarea conexiunilor la computere aflate la distanţă, ce implică eventual şi existenţa unor routere.

1.      Ipconfig.          Folosiţi utilitarul Ipconfig pentru a verifica dacă a fost iniţializată configuraţia TCP/IP.

2.      Ping 127.0.0.1             Folosiţi utilitarul Ping cu adresa internă a plăcii de reţea pentru a verifica dacă protocolul TCP/IP este instalat corect şi placa dumneavoastră de reţea îl foloseşte.

3.      Ping adresa_IP_a_computerului_dumneavoastră     Folosiţi utilitarul Ping cu adresa IP a computerului dumneavoastră pentru a elimina riscul existenţei în reţea a unui duplicat al adresei IP folosite.

4.      Ping adresa_IP_a_gateway-ului_implicit       Folosiţi utilitarul Ping cu adresa IP a gateway-ului implicit (aceasta poate fi aflată folosind comanda Ipconfig) pentru a verifica dacă gateway-ul implicit este operaţional şi computerul dumneavoastră poate să comunice cu acesta.

5.      Ping adresa_IP_a_unui_computer_aflat_la_distanţă (pe alt segment de reţea)          Folosiţi utilitarul Ping cu adresa IP a unui computer aflat pe alt segment de reţea (de exemplu, infocib sau nemesis) pentru a verifica dacă se poate stabili o conexiune cu un computer aflat la distanţă prin intermediul unui router.

 

În general, dacă acest ultim pas reuşeşte, atunci ceilalţi paşi sunt inutili.

Totuşi, în cazul în care nu reuşeşte, va trebuie să urmaţi succesiunea de paşi de mai sus pentru a putea localiza problema.

 

 

Exemple de folosire a altor utilitare TCP/IP

           

Arp –a             -afişează conţinutul cache-ului ARP (adrese IP asociate adreselor fizice ale plăcilor de reţea). Folosiţi mai întâi comanda ping pentru ca Windows să poată stoca adresa fizică (MAC) a plăcii de reţea folosită de computerul aflat la distanţă.

            Ex:    Secvenţa

 ping ecomm.ase.ro

             arp -a            

                                    va duce la afişarea adresei MAC a serverului ecomm.

 

Tracert adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă             -afişează nodurile de reţea prin care trece un pachet de date până să ajungă la  computerul destinaţie

 

Pathping adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă           -reprezintă o combinaţie între comenzile Tracert şi Ping, fiind testată conexiunea cu fiecare nod de reţea (router) până la computerul destinaţie, folosindu-se comanda ping în mod automat pentru fiecare dintre acestea.

 

Nbtstat –A adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă        -afişează numele NetBIOS al unui computer aflat la distanţă, în cazul în care este cunoscută adresa IP a acestuia

 

Netstat –a       -afişează toate conexiunile stabilite în reţea, precum şi toate porturile deschise pe computerul dumneavoastră

 

 

Utilitare de retea:

1.     Visual Route

www.visualroute.com

2.     Ethereal

= Wireshark (www.wireshark.org)

+ WinPcap

 

 

A fost introdusa parola in ftp si este capturata cu ethereal.

 

 

3.     Tcp Dump

 

4.     NetworkView