Conf. Dr. Carmen Timofte

Catedra de Informatică Economică, CSIE, ASE

e-mail: carmen@ase.ro

CURSURI şi SEMINARII

  Bazele Tehnologiei Informaţiei - an 1, CSIE, sem 1

o   Curs

o   Seminar

Conditiile intrarii in examen: prezente seminar (jum +1 din nr activ), nota la test1 + nota (proiect + test) ASM, prezente curs.  Sisteme de Operare - an 1, CSIE, sem 2

o   Curs

 

  Reţele de Calculatoare - an 3, IE, sem 1

o   Curs

o   Seminar

 

  Comerţ Electronic - master E-Business- an 1, sem 2

o   Curs

o   Seminar

 

  Afaceri Electronice - master IE- an 2, sem 1

o   Curs

o   Seminar

 

  Afaceri Electronice - master BD- an 1, sem 1

o   Curs

 

 

  Cloud Computing - master SIMPRE- an 1, sem 2

o   Curs

o   Seminar

 

LICENŢA- tematică propusă pentru licenţă, ciclul 1 şi master

CV -pagina ASE