Master E-BUSINESS

 

Curs Comerț Electronic (2/1)

 

Conf. Dr. Carmen Timofte (Stanciu)

 

 

 

CURS

(4pct la examen + 1pct referat / 2pct articol)

SEMINAR

(5pct pe parcurs)

Notă pe parcurs din total notă finală

Data obținerii notei

Mod de evaluare

1.       

1.      Prezentare curs

§           Obiective, competente, metode de colaborare, surse de documentare, mod evaluare

 

Cerințe examen,

Teme curs (sed 10) /seminar

 

§            Economia Internet / digitală

§           Comerțul electronic pe Internet și impactul asupra societății

Recapitulare servicii Internet.

Serviciul de Web.

Server-ul Web IIS: administrare, configurare, creare de server-e virtuale/directoare virtuale (din consola administrare, din web sharing)

 

Notare  0.25p

In cadrul seminarului sau cel târziu  în seminarul următor

 

prezentare direct pe calculator

2.       

2. Comerț electronic pe Internet

§           Definiții ale comerțului electronic

§           Necesitatea comerțului electronic

§           Statistici

§           Comerțul electronic în România

§           Sisteme de comerț electronic implementate în lume

§           Aspecte critice ale dezvoltării comerțului electronic

Link-uri s2

 

Comerțul electronic în țară și străinătate.

Identificarea caracteristicilor sistemelor de comerț electronic

 

Practic: studiu de caz 1

Notare 1p

In cadrul seminarului următor

 

upload sub forma st1_ Nume_Prenume.zip

 

 

3.       

3.      Tehnologia comerțului electronic

§           Formele comerțului electronic

§           Cadrul de lucru

§           Globalizarea comerțului electronic

§           Avantajele / dezavantajele comerțului electronic

§           Etapele derulării comerțului electronic

§           e-business

§           m-commerce

 

Studiu de caz privind elementele identificate în laboratorul anterior

Notare 0.25p

In cadrul seminarului următor

 

Tema – identificarea indicatorilor

 - upload pe site

4.       

4.      Modele de afaceri pe Internet

Identificarea modelelor de afaceri pe Internet

Caracteristici. Exemple

 

Prezentarea unui sistem de comerț electronic (caz particular)

 

 

 

5.       

5.   Modele de comerț electronic pe Internet

§          Modelul B2C

§          Modelul B2B

§          C-Commerce

 

Prezentarea de produse software de comerț electronic. 

Expemplu: 1, 2

 

Practic: studiu de caz 2

Notare1p

In cadrul seminarului următor

 

upload sub forma

st2_ _Nume_Prenume.zip

6.       

6. Produse de Comerț Electronic pentru Internet

Produse software comerciale

Produse software open source

 

Prezentari studii de caz

 

 

 

7.       

7. Metodologie de implementare a sistemelor de comerț electronic

§           Strategie de planificare și implementare a sistemelor de e-comerț              

§           Cerințe pentru crearea unui site de comerț electronic pe Internet

§           Soluții e-business pentru întreprinderi cu aplicații moștenite și pentru firme mici start-up 

§           Metodologie de proiectare a aplicațiilor de e-comerț

 

Realizarea unui site de comerț electronic, utilizând rezultatele din studiul de caz 1 și 2.

 

Cerințe site

 

 

 

8.       

8.      Bani electronici și sisteme de plată pentru comerțul electronic

 

Link-uri

Realizarea unui site de comerț electronic, utilizând rezultatele din studiul de caz 1 și 2.

 

 

 

9.       

9.  Protocoale de comerț electronic

10.  Agenți inteligenți pentru comerț pe Internet

 

Realizarea unui site de comerț electronic, utilizând rezultatele din studiul de caz 1 și 2.

 

 

 

10.   

Prezentare referat

 

Referat/articol

Notare 1p/2p

Termen: 31 martie 2017

 

upload sub forma

(ref_nume_prenume_art.zip/

art_nume_prenume.zip/

Preluare proiecte – site-uri de comert electronic

Notare 2.5p

In cadrul seminarului 10

(semigrupa 1) si seminarul 11 (semigrupa 2)

-prezenta obligatorie !

direct pe calculator

+

upload  sub forma site__Nume_Prenume.zip

(link-ul la site + descriere site + opțiunile personalizabile explicate)

11.   

Cerințe examen

 

Examen 31martie 2017

Preluare proiecte – site-uri de comert electronic

 

semigrupa 2